Elektriliinide ja gaasitrasside liinikoridoride hooldus

Teostame võsalõikust käsimeestega ja ekskavaatoriga koos võsafreesi või Mense lõikepeaga.