Haljastustööd

Meilt on võimalik tellida nii haljastuse terviklahendust alates planeerimistöödest kui hilisemaid hooldustöid.

Mida pakume?

Haljastuse puudumisel alustame pinnase koorimisest ja planeerimisest, misjärel rajame vajalikud teerajad, muruplatsid ja istutusalad.

Olemasoleva haljastuse puhul pakume muru niitmist ja trimmerdamist. Teeme kõike, mis on jõukohane murutraktorile, käsiniidukile või trimmerile.

Tegeleme ka kõrghaljastusega — lõikame õunapuid ja hekke.

Meilt on võimalik tellida ka kogu kinnistu hooldust, lisaks eelmainitud teenustele puhastame survepesuri ja vajadusel ka korvtõstuki abil katuseid ning vihmaveesüsteeme. Talveperioodil koristame katustelt lund ja eemaldame räästast jääpurikad.