Kaevetööd

Pakume kaeve- ja võsagiljotiiniteenust ekskavaatoriga nii linnas kui maal.

Osutame alljärgnevaid teenuseid:

  • Võsaraie giljotiiniga
  • Haljastus- ja planeerimistööd
  • Trasside kaevamine
  • Maaparandustööd, kraavide puhastamine
  • Muud vajalikud kaevetööd nii linnas kui maal
  • Vundamendiaukude kaevamine
  • Lammutustööd