Metsa- ja põllumaa kinnistute ost

Tegeleme kinnistute ostuga üle terve Eesti ning ostame erinevas kasvufaasis metsakinnistuid ja ka põllumaid. Tegeleme metsahooldusega, mistõttu huvitume ka neist kinnistutest, millel metsa kokkuostjad on oma töö juba teinud.

Ostame:

  • Raieküpset metsa
  • Kasvavat ja hooldamata metsa
  • Raiesmikke
  • Põllumaid
  • Metsamaterjali (võimalik veoteenus)

Metsakinnistute ostu puhul on oluline metsamajandamise kava ja metsateatise olemasolu, vajadusel saame oma koostööpartnerite abil aidata metsamajandamise kava koostamisel.